Camyapı Menu
banner
Vizyon Misyon ve Politikalarımız

Vizyonumuz

Sürekli gelişimi sağlayan yenilikçi bakış açımız, doğru çözümler üretmeye ve memnuniyete dayalı hizmet anlayışımızla müşteri ve çalışanlarımızın memnuniyetini arttıracağız.

 

Misyonumuz

CAMYAPI, Ar-Ge ve Yatırım gücünü kullanarak rekabetçiliğini daha da artırmayı, sektörün ihtiyaçlarına hızlı, kaliteli, kusursuz hizmet vererek küresel pazarın en önemli oyuncularından biri olmayı hedeflemiştir.

 

Kalite Politikamız

Yapı sektöründe, gelişen mimari yapı ve çevreye duyarlı bir yaklaşım ile dış cephe camları ve iç alanların dizaynı ve dekorasyonu alanında hizmet veren şirketimiz, sürekli kendini yenileyen ve yeni ürünler ile Türkiye ve dünya pazarında müşterilerinin kalite beklentilerini derinden algılayan, ürün ve süreçlerini bu doğrultuda sürekli geliştiren yaklaşımı benimsemiş olup;

 

 • İnsan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirir, yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü benimser.
 • Teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek ve uygulayarak ürün ve proseslerinde sürekli olarak kalite ve verimliliğin artmasını hedefler.
 • Sosyal sorumluluklarının gereklerini yerine getirir ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde üretimini gerçekleştirir.
 • Ulusal ve Uluslararası standartlara uygunluğun ve müşteri şartlarının eksiksiz olarak yerine getirilmesi için kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedefler.
 • Tüm paydaşları ile ilişkilerinde dürüstlük, saygı, güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket eder.
 • Tüm süreçlerinin yönetiminde risk bazlı bir yaklaşımı ile riskleri azalma veya kaynağında yok etme yaklaşımını benimser.
 • Deneyimli ekibi ile birlikte takım ruhu içerisinde, Yapı sektöründe örnek bir kuruluş olmak için tüm gücü ile çalışır.

 

Çevre Politikamız

 • Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,
 • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde yaşam döngüsü analizini temel alarak çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak,
 • Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek,
 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı bilinçlendirerek, katılımlarını sağlamak,
 • Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak,
 • Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık miktarını azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,
 • Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

 

İK Politikamız

İnsan Kaynakları Stratejilerimiz, CAMYAPI'nın vizyon, misyon ve iş stratejilerini destekleyecek doğrultuda oluşturulur. Mevcut süreçlerin iyileştirilmesi, yeni süreçlerin geliştirilmesi ve daha etkin uygulanabilmesi hedeflenir. Başarının insanlarla elde edileceğine inanırız. Çalışanlarımızın yaratıcılığından, değişik bakış açılarından inovasyon ve yeni fikirlerinden yararlanırız.

 

İlke ve İnançlarımız:

 • Herkese ciddiyet ve saygıyla yaklaşırız.
 • Farklı görüşlere ve önerilere açığız.
 • Çalışanların performanslarını en yüksek seviyeye çıkarmak için gelişim fırsatları sunarız.
 • Herkese dürüst ve eşit bir şekilde yaklaşım sergileriz.
 • Sağlıklı ve güvenilir bir iş ortamı sağlamak yükümlülüğümüzdür.
 • Sorumluluk bilinci ile hareket ederiz.
 • Sosyal sorumluluk, toplumsal duyarlılığımız ve çevre bilincimiz ile topluma örnek davranışlar sergileriz.
 • Şeffaf ve dürüst yönetim yaklaşımını benimseriz.

 

Çalışan Profilimiz: 

 • Değişime ve gelişime açık,
 • Müşteri odaklı,
 • Ekip çalışmasına ve takım oyununa inanan,
 • Doğruya ulaşmaya hedefleyen,
 • İşini seven ve katılımcı olan,
 • Strateji, hedef ve amaçlara inanan,
 • Doğal kaynakları verimli kullanan ve çevre bilinci yüksek,
 • Topluma örnek davranışlar sergileyen ve sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek,
 • Etik değerlere ve yasalara bağlı,

 

İSG Politikamız

 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi.
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin arttırılması.
 • Tüm bu yönlerdeki faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, global çapta İş Sağlığı ve Güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmak.